Wij zijn Tyruz, de detacheringspartner voor opdrachtgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen door banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.

Tyruz biedt opdrachtgevers totale ontzorging bij de uitvoering van de Participatiewet en Social Return On Investment vraagstukken.

wat we doen

Wij verzorgen een totaalpakket aan diensten:

 • advies;
 • werkplekonderzoek;
 • jobcarving/creation;
 • werving en selectie van de geschikte kandidaat (matching);
 • jobcoaching;
 • detachering;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
 • social return on investment ( zie kop SROI)

Dat doen wij samen met onze partner Forta4u, die jarenlang actief is in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SROI

Tyruz beschikt over de juiste expertise en neemt u werk uit handen. Als Managed Service Provider zorgen wij ervoor dat u uw doelstelling uit de verplichting behaald.
Voor opdrachtgevers die te maken krijgen met een Social Return On Investment-verplichting kan Tyruz het volgende betekenen:

 • Wij adviseren u omtrent de paragraaf Social Return On Investment binnen uw aanbesteding.
 • Jobcarving en jobcreation binnen uw bedrijf of bij eventuele onderaannemers/leveranciers.
 • Werving en selectie van kandidaten uit de doelgroep zoals opgenomen in de SROI verplichting voor zowel u als voor eventuele onderaannemers/leveranciers.
 • Detachering van kandidaten.
 • Verantwoording en rapportagewerk aan opdrachtgever.
 • Gehele administratieve lasten richting UWV en gemeentes worden overgenomen.
 • Inzetten van begeleiding daar waar nodig is door samenwerkingspartner Forta4u in te schakelen.

meer weten, neem contact op
Tyruz biedt werkgevers
totale ontzorging bij de uitvoering
van de Participatiewet

waarom tyruz

Voordelen van de totale ontzorging

 • Aantrekkelijke tarieven
 • Specialistische kennis van de doelgroep
 • Korte lijnen met netwerkpartners en specialisten
 • Landelijke dekking
 • Totale ontzorging participatiewet

Waarom kiest u voor Tyruz

 • Werkgeverschap uitbesteedt (geen arbeidsrechtelijke- en ziekterisico’s)
 • Meer flexibele contractvormen (max. 5,5 jaar)
 • Geen administratieve lastendruk meer
 • Vast en duidelijk all-in participatie per contractuur
 • Het invullen van uren declaraties is niet nodig ( alleen ziekte en verlof moet doorgegeven worden)
 • Totaalbegeleiding doelgroep (incl. administratieve lasten en contacten UWV/Gemeentes)
 • NEN 4400-1 gecertificeerd

nieuws

27 | 07 | 2017

Vanaf heden gaat Tyruz Willems Bouwbedrijf ontzorgen v.w.b. de Social Return On Investment invulling bij diverse projecten.

In Venlo Zuid is onlangs de bouw gestart van een sporthal die volgens het cradle to cradle principe wordt gebouwd en moet voorzien in de groeiende behoefte voor het sportonderwijs in met name het basis-en speciaal onderwijs in Venlo Zuid.

Tijdens dit project zullen mensen uit de SROI doelgroep de kans krijgen om aan de slag te gaan als o.a. bouwopruimer, timmerman of bouwplaats medewerker.

01 | 01 | 2017

Tyruz sluit 4-jarige samenwerkingsovereenkomst SROI
met project Mooder Maas

In opdracht van de provincie Limburg gaat Mooder Maas (combinatie Dura Vermeer en Ploegam) de komende jaren in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) werkzaamheden uitvoeren om de waterveiligheid te verbeteren en het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Er worden o.a. dijken verlegd, watergeulen gemaakt en een rondweg aangelegd. Dit zorgt in deze regio voor kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tyruz gaat het project van Mooder Maas ontzorgen v.w.b. de Social Return verplichting die behoort tot deze aanbesteding. “Wij gaan zowel voor de aannemerscombinatie als ook voor alle onderaannemers, kandidaten uit de doelgroep werven, selecteren én detacheren.
Samen met Mooder Maas hopen wij zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep komende jaren een kans op de arbeidsmarkt te bieden”.

referenties

contact

logo

Algemene gegevens

Declarantenweg 6
5915 PH Venlo
The Netherlands

info@tyruz.nl

077 2061015