TYRUZ

Wie zijn wij

Wij zijn Tyruz, DE detacheringspartner voor werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen door banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creƫren.
Wij vinden dat iedereen recht heeft op betaald werk om zodoende een volwaardige plek binnen de maatschappij te verwerven.

Wij gaan uit van ieders individuele talent en optimale matching van de werkplek hierin. Jobcarving en jobcreation zijn voor u nieuwe mogelijkheden.

Participatiewet: wat betekent dit voor mij als werkgever?!

Werkgevers dienen te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. Samen zetten we ons hiervoor in omdat we willen dat iedereen in Nederland mee kan doen. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Oorspronkelijk trachtte het kabinet elke werkgever met meer dan 25 werknemers te verplichten tot een quotum van 5% medewerkers met een arbeidsbeperking. Wie er niet aan voldeed, zou een boete krijgen. De werkgeversorganisaties zijn daarop in gesprek gegaan met het kabinet en werknemersorganisaties, en hebben deze verplichting om kunnen buigen naar een vrijwillige afspraak voor iedere ondernemer, groot of klein. Wij zijn ervan overtuigd dat werkgevers het belang zien van het laten meedoen van mensen met een arbeidsbeperking, voor hun organisatie en voor de maatschappij. Quota en boetes zijn daarvoor niet nodig. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de Banenafspraak zoals hierboven beschreven. Als we de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, bestaat de kans dat de Quotumwet er alsnog komt. Als we ons gezamenlijk inzetten voor 100.000 banen, gebeurt dat niet!

Meer weten? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Wat doen we

Tyruz biedt werkgevers totale ontzorging bij de uitvoering van de Participatiewet. In nauwe samenwerking met onze partners Forta4u, van der Velden re-integratie en Peijnenburg re-integratie, welke al jarenlang actief zijn in het naar en op het werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verzorgen wij een totaalpakket aan diensten:

 • advies;
 • werkplekonderzoek;
 • jobcarving/creation;
 • werving en selectie van de geschikte kandidaat (matching);
 • jobcoaching;
 • detachering;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
 • social return on investment (SROI).

Heeft u als werkgever interesse in onze dienstverlening?
Aarzel niet en neem contact met ons op voor een afspraak.

 • Aantrekkelijke tarieven
 • Specialistische kennis van doelgroep
 • Korte lijnen met netwerkpartners en specialisten
 • Landelijke dekking
 • Totale ontzorging Participatiewet

Contact