SROI

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Sociaal Return on Investment (SROI, vertaald: Sociaal Rendement op Investering) omvat meerdere afspraken over het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij aanbestedingen waar Tyruz mee te maken krijgt worden op basis van SROI 

voorwaarden gesteld die ter bevordering zijn van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI sluit aan bij het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen uit deze doelgroep gelijke kansen te bieden en zo regulier mogelijk te laten werken binnen hun persoonlijke vermogen.  

Het uitgangspunt van SROI is dat iedere bijdrage van een overheid, fonds, uitvoerder, vrijwilliger en/of doelgroep aan een sociaal-maatschappelijk project feitelijk een investering is.

Als Managed Service Provider zorgt Tyruz ervoor dat u als opdrachtgever uw doelstelling uit de SROI-verplichting behaald. Voor opdrachtgevers die te maken krijgen met een SROI-verplichting kan Tyruz het volgende betekenen:

 

 • Wij adviseren u omtrent de paragraaf SROI binnen uw aanbesteding.

 • Jobcarving en jobcreation binnen uw bedrijf of bij eventuele onderaannemers/leveranciers.

 • Werving en selectie van kandidaten uit de doelgroep zoals opgenomen in de SROI-verplichting voor zowel u als voor eventuele onderaannemers/leveranciers.

 • Detachering van kandidaten.

 • Verantwoording van rapportagewerk aan opdrachtgever.

 • Gehele administratielasten richting UWV en gemeentes worden overgenomen.

 • Inzetten van begeleiding daar waar nodig is door zusteronderneming Forta4u in te schakelen.

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Sociaal Return on Investment (SROI, vertaald: Sociaal Rendement op Investering) omvat meerdere afspraken over het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij aanbestedingen waar Tyruz mee te maken krijgt worden op basis van SROI 

voorwaarden gesteld die ter bevordering zijn van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI sluit aan bij het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen uit deze doelgroep gelijke kansen te bieden en zo regulier mogelijk te laten werken binnen hun persoonlijke vermogen.  

Het uitgangspunt van SROI is dat iedere bijdrage van een overheid, fonds, uitvoerder, vrijwilliger en/of doelgroep aan een sociaal-maatschappelijk project feitelijk een investering is.

Als Managed Service Provider zorgt Tyruz ervoor dat u als opdrachtgever uw doelstelling uit de SROI-verplichting behaald. Voor opdrachtgevers die te maken krijgen met een SROI-verplichting kan Tyruz het volgende betekenen:

 

 • Wij adviseren u omtrent de paragraaf SROI binnen uw aanbesteding.

 • Jobcarving en jobcreation binnen uw bedrijf of bij eventuele onderaannemers/leveranciers.

 • Werving en selectie van kandidaten uit de doelgroep zoals opgenomen in de SROI-verplichting voor zowel u als voor eventuele onderaannemers/leveranciers.

 • Detachering van kandidaten.

 • Verantwoording van rapportagewerk aan opdrachtgever.

 • Gehele administratielasten richting UWV en gemeentes worden overgenomen.

 • Inzetten van begeleiding daar waar nodig is door zusteronderneming Forta4u in te schakelen.

Contact 

Declarantenweg 6 | 5915 PH Venlo

077-2061015