Tyruz: MSP inclusie brug tussen overheid en werkgevers

Tyruz: MSP inclusie brug tussen overheid en werkgevers

Bedrijven welke maatschappelijke projecten faciliteren krijgen te maken met Social Return On Investment. Bij SROI en de moderne term inclusie, wordt het regionale WSP benaderd. Binnen het regionale WSP zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, te weten: het UWV, gemeentes en sociale werkplaatsen.

Als bedrijf word je vervolgens overspoeld met vragen en verzoeken vanuit de diverse disciplines, die onder het regionale WSP vallen. Dat zorgt voor veel rompslomp en bureaucratie. Het project verliest hierdoor aan kwaliteit.

Tyruz kan de brug slaan tussen de overheid en het bedrijfsleven als centraal coördinerende tussenschakel. De zogeheten Managed Service Provider op gebied van inclusie. Onze organisatie heeft ervaring middels eerdere projecten bij een groot distributiecentrum van medische hulpmiddelen en een landelijke bouwcombinatie. Deze ervaring heeft nogmaals bevestigd, dat een centraal coördinerende tussenschakel noodzakelijk is voor het succesvol invullen van de SROI-paragraaf binnen het maatschappelijk project.

Tyruz beoordeelt de vacatures en zet deze uit bij het regionale WSP.
Vervolgens zorgen wij voor de juiste match tussen kandidaat en vacature.

Tyruz heeft specialistische knowhow in huis over de verschillende subsidies en voorzieningen per doelgroep. Door deze accuratesse wordt de verloning meteen op juiste wijze toegepast. Wij streven naar een optimalisering door detachering middels vaste contracturen en een minimale looptijd van een half jaar. Door de regie te houden en een goede samenwerking met het regionale WSP, bundelen we de krachten van alle betrokken partijen.

 

Contact 

Declarantenweg 6 | 5915 PH Venlo

077-2061015

info@tyruz.nl